Reebok' vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser for Reebok består af følgende afsnit i dette dokument: 1. Indledning; 2. Købsbetingelser; 3. Anvendelse af websitet og 4. Diverse samt vilkår og betingelser for specifikke anliggender i enhver politik eller ethvert dokument, hvortil der tilvejebragt adgang via link heri.

1. Indledning

www.reebok.dk ("websitet") ejes af og/eller drives af eller på vegne af adidas International Trading B.V., Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holland ("Reebok/vi/os").

Hvis du afgiver en ordre via dette website, vil der blive oprettet en kontrakt mellem dig og os, som vil være underlagt disse vilkår og betingelser for Reebok og navnlig nedenstående købsbetingelser.

adidas AG er moderselskabet i Reebok-gruppen, som omfatter adskillige tilknyttede selskaber, herunder adidas International Trading B.V.

2. Købsbetingelser

Læs venligst disse købsbetingelser grundigt, inden du bestiller produkter online fra Reebok’ website. Bemærk venligst, at disse købsbetingelser er udvidet med de betingelser, der er indeholdt på de sider, hvortil der er indsat et link i disse købsbetingelser.

2.1 Hvornår gælder disse købsbetingelser?

Disse købsbetingelser gælder for samtlige tilbud og kontrakter, der angår salg og levering af produkter fra Reebok. Med andre ord accepterer du ligeledes disse købsbetingelser, når du (i) bestiller produkter på vores Reebok-website eller (ii) på et hvilket som helst andet webside, der er direkte forbundet med vores website (sammen betegnet “website”), eller når du accepterer et tilbud fra Reebok. Der kan kun afviges fra disse købsbetingelser, hvis det er skriftligt accepteret af Reebok.

2.2 Produkter

Reebok har forskellige produkttyper. Disse kan indbefatte produkter, der fuldt ud er designet af Reebok, hvilket betyder fuldt ud designet og fremstillet af Reebok (”standardprodukter”) – og produkter, der, selvom de er designet af Reebok, kan være tilpasset eller ændret af dig ved valg af materialer og farver, som du ønsker (”tilpassede produkter”), der sammen betegnes produkter.

Du kan tilpasse dine produkter ved at vælge et produkt, der er designet af Reebok, og ved at gøre det personligt. At gøre det personligt betyder, at der tilføjes navn og nummer på din foretrukne spiller, dig selv, dit kæledyr eller hvad som helst andet (der vel at mærke er passende). Vælg en spiller og spillerens nummer eller tilføj din egen tekst eller dit eget nummer.

Du kan endvidere tilpasse eller designe dine egne Reebok-produkter ved at vælge dine egne farver og i nogle tilfælde materialer. Med YourReebok-tilpasningsredskabet kan du tilføje dit navn, nummer og badge eller flag.

2.3 Krav ved indgåelse af kontrakt med Reebok

Du skal være fyldt 16 år for at købe produkter via vores website.
Du kan kun bestille på vores website, hvis du er forbruger, ikke hvis du er forhandler.
Du garanterer, at de informationer, du oplyser til Reebok i ansøgningen eller ordren, er præcise og fuldstændige.

2.4 Hvordan indgås en kontrakt med dig?

2.4.1 Oprettelse af kontrakt i forbindelse med standardprodukter

Samtlige informationer på websitet er kun en opfordring til forhandling. Informationerne er med andre ord ikke et tilbud eller en bindende kontrakt. Du accepterer, at din ordre er et tilbud om at købe de produkter, der står opført i din ordre.

Reebok har til enhver tid ret til at kontrollere en ordre på forhånd og/eller til at afvise en ordre uden at begrunde dette og uden erstatningspligt over for dig. Hvis Reebok ikke bekræfter din ordre inden ti arbejdsdage, skal den anses for afvist.

Samtlige købsordrer, som du afgiver, er betinget af accept fra Reebok. Vi kan vælge ikke at acceptere din ordre efter eget skøn. Eksempler på, hvornår vi eventuelt ikke accepterer din ordre, er følgende:

 • (a) Hvis produkterne vises på websitet, men ikke er tilgængelige;
 • (b) Hvis vi ikke kan få godkendt din betaling;
 • (c) Hvis der er forsendelsesrestriktioner i forhold til et produkt;
 • (d) Hvis de produkter, der vises på websitet, indeholder en åbenlys fejl, såsom forkert pris eller på anden måde er ukorrekt beskrevet.

Efter at du har afgivet din ordre, vil vi sende en e-mail med anerkendelse af ordren med dit ordrenummer og nærmere oplysninger om de produkter, du har bestilt hos os, og nærmere oplysninger om forsendelse, bortset fra når din ordre angår tilpassede produkter som anført i nedenstående afsnit 2.4.2. Accept af din ordre og oprettelse af en salgskontrakt for standardprodukter mellem dig og Reebok vil ikke ske, medmindre og før:

 • (i) du modtager en e-mail fra Reebok, der bekræfter afsendelse af standardprodukterne fra vores lager,
 • (ii) du har modtaget en bekræftelse fra fragtfirmaet om, at standardprodukterne er klar til afhentning, når du har valgt at afhente standardprodukterne i en Reebok-forretning eller på et fragtkontor, eller fragtfirmaet har oplagret standardprodukterne på et afhentningssted.
 • (iii) du modtager en besked fra Reebok, hvori det bekræftes, at standardprodukterne er klar til afhentning i den valgte Reebok-forretning, såfremt du har valgt at afhente dem i en sådan forretning.

Bemærk venligst, at muligheden for at afhente produkterne i en forretning eller hos en særlig Reebok-fragtfirma kun er tilgængelig i visse lande og i nærmere angivne Reebok-forretninger eller fragtfirmakontorer.

2.4.2 Oprettelse af kontrakt i forbindelse med tilpassede produkter

Når du har afgivet en ordre på køb af tilpassede produkter (herunder YourReebok-produkter), vil vi sende en e-mail med ordrebekræftelse til dig. Accept af din ordre og oprettelse af en salgskontrakt for de tilpassede produkter mellem dig og Reebok vil ske, når du har modtaget besked fra Reebok med bekræftelse af din købsordre.

2.5 Ejendomsforbehold

De leverede produkter vil forblive Reebok’ ejendom, indtil du har fuldt ud har betalt ethvert skyldigt beløb til os i henhold til enhver aftale, herunder betaling af omkostninger, selv for tidligere eller senere leverancer eller delleverancer. Du må ikke sælge, borthænde eller behæfte produkterne, før ejerskabet hertil er overgået til dig.

2.6 Kvalitet og vedligeholdelse af produkter

Mindre forskelle i farve og andre produktvariationer er mulige som følge af forskellig billedscanning, visningsteknologier eller andre tekniske årsager. Reebok er ikke ansvarlig for disse variationer eller afvigelser.

Reebok skal henlede din opmærksomhed på de vaske- og vedligeholdelsesanvisninger, der er trykt på produktmærkaterne. Reebok er ikke ansvarlig for skade som følge af ukorrekt håndtering af produkterne, herunder håndtering i strid med anvisningerne.

2.7 Annullering af din ordre

Da vi altid forsøger at behandle samtlige ordrer hurtigst muligt, er det kun muligt at annullere en ordre ved at ringe til vores kundeservice inden for en kort periode efter ordreafgivelsen. Vores kundeservicenummer er: 80 - 250 076 (Man-fre: 9.30-18.00)

Bemærk venligst, at du i tilfælde af Reebok’ standardprodukter kan annullere købet, inden du har modtaget en e-mail fra Reebok med bekræftelse af afsendelse. Dette påvirker på ingen måde din ret til at hæve købet, som anført i klausul 2.13 i disse købsvilkår.

Som forklaret i nedenstående punkt 2.11 er tilpassede produkter fremstillet præcist til dig. Dette betyder, at vi ikke kan acceptere returneringer, undtagen i tilfælde af fremstillingsfejl. Dette betyder også, at du ikke kan annullere din ordre, når Reebok har fremsendt ordrebekræftelsen.

2.8 Pris

De anførte priser er inklusive moms. Priser er angivet i danske kroner (DKK). Reebok forbeholder sig ret til at foretage pris- og produktændringer forud for din ordreafgivelse.

Reebok forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre, begrænse eller afslutte ethvert særtilbud eller enhver rabat.

Reebok opkræver forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne varierer for hvert produkt og hver leveringstype. Levering kan være ”Ekspreslevering”; ”Standardlevering”, ”YourReebok-levering” og ” Kombineret levering” (standard og simple, tilpassede produkter, ikke YourReebok)

For yderligere oplysninger klik venligst her, "Leveringsafsnit" på vores website. Disse omkostninger vil i givet fald blive opkrævet separat, nærmere angivet og lagt til ordrens samlede beløb.

2.9 Betalingsmåder

Se venligst informationer på vores website om tilgængelige Payment.

Reebok foretager en individuel kreditvurdering ved hvert køb i overensstemmelse med Reebok’ Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Afhængigt af resultatet af denne vurdering forbeholder Reebok sig ret til at afvise visse betalingsmåder.

2.10 Fakturering

I de tilfælde, hvor vi vælger, eller i henhold til gældende lov skal vælge, at udstede eller gøre en faktura tilgængelig, forbeholder Reebok sig ret til at udstede eller gøre elektroniske fakturaer tilgængelige for dig, og du accepterer denne form for fakturering.

2.11 Særlige aspekter ved tilpassede produkter

Du kan, hvis du ønsker at tilpasse dit produkt eller gøre det personligt, tilføje din egen tekst. Du kan tilføje dit navn, vælge en spiller og et nummer eller være lige så kreativ, som du vil. Du bedes venligst sørge for, at dine tilpasninger er anstændige. Vi forbeholder os ret til at fjerne upassende sprog og anvendelse af varemærker. Husk også, at vores system ikke understøtter visse specielle tegn.

Vi skal venligst bede dig om ikke at anvende, uploade, sende, kopiere eller på anden måde offentliggøre navne, ord eller sætninger, der falder ind under én af nedenstående kategorier:

 1. Består af eller indeholder navnet på et produkt, en service, et selskab, en organisation eller en event, der tilhører en anden;
 2. Består af eller indeholder en berømt (levende eller død) persons navn eller kaldenavn;
 3. Krænker eller kan krænke tredjemands varemærker eller øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder;
 4. Er truende, ansporer til vold, er bagtaleriske, seksuelt eksplicitte eller på anden måde retsstridige. Reebok forbeholder sig ret til at afvise navne, ord eller sætninger (eller kombinationer heraf), der falder ind under én af ovenstående kategorier, eller som på anden måde er uacceptable for Reebok. Dette vil medføre, at ordren annulleres.

Reebok har endvidere ret til at kræve en godtgørelse, der svarer til værdien af de bestilte varer.

Bemærk, at du ved afgivelsen af ordre på tilpassede produkter accepterer at:

 • Erklære eller garantere, at ethvert navn, ord eller sætninger, som du oploader, sender, kopierer eller på anden måde offentliggør på dit tilpassede produkt, ikke falder ind under én af ovenstående kategorier;
 • Holde Reebok og dets tilknyttede selskaber skadesløse og holde Reebok og dets tilknyttede selskaber skadesløse for enhver omkostning, skade, ethvert tab og erstatningsansvar, der påhviler eller afholdes af Reebok eller dets tilknyttede selskaber som følge af anvendelse af ethvert navn, ord eller sætninger, der er anvendt, uploaded, sendt, kopieret eller på anden måde offentliggjort af dig (herunder anvendelse på dit tilpassede produkt);
 • Tildele Reebok og dets tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, afgiftsfri, verdensomspændende ret, der fuldt ud kan meddeles i underlicens, til at anvende, fremstille, videregive og ændre navne, ord eller sætninger, der er indsendt af dig til formålet med at opfylde din ordre.

Såfremt ordren involverer produkter, der er fremstillet eller tilpasset efter kundens anvisninger, med andre ord tilpassede produkter, vil du ikke have en fortrydelsesfrist, fortrydelsesret eller ret til at hæve købet (afsnit 6:230p under f, stk. 1 i den hollandske borgerlige lovbog).

2.12 Levering

Reebok vil levere til den adresse, der angives af dig i Danmark. Reebok kan kun levere til en hjem- eller kontoradresse. Hvis du har valgt at afhente produkterne i en Reebok-forretning, skal adressen på den pågældende Reebok-forretning anføres. Reebok vil over for dig bekræfte, når produkterne er klar til afhentning.

Leveringer vil ske på hverdage, der ikke er helligdage i dit land eller inden for det område, hvor vores Reebok-forretning er beliggende. Du skal derfor tage højde for enhver national, provins- eller lokal helligdag i bopælslandet og i byen Rieste, Tyskland (adresse på Reebok’ lager). Bemærk, at offentlige helligdage varierer fra land til land og fra år til år. Vi foreslår, at du tjekker de offentlige helligdage for at få en bedre vurdering af leveringsperioder.

For detaljerede oplysninger om leveringsfrist bedes du venligst kontrollere specifikationerne for de forskellige leveringstyper, såsom ”Ekspreslevering”, ”Standardlevering”, ”Levering af tilpasset produkt” og ”Levering af YourReebok-tilpasset produkt” ved at klikke heri afsnittet ‘Levering‘ på vores website. Bemærk, at leveringsfristerne er vejledende og derfor ikke kan anses som præcise leveringsfrister. En overskridelse af leveringsfristen, giver dig ikke ret til godtgørelse. Til trods for dette påtager Reebok sig, såfremt en ekspreslevering undtagelsesvist skulle være forsinket, at godtgøre dig de fulde omkostninger for ekspresleveringen op til godtgørelsesgrænsen.

Bemærk, at der er andre leveringsfrister for tilpassede produkter. Det tager tid at tilføje tekst til et produkt. Dette betyder, at det vil tage tre ekstra dage at levere din komplette ordre for standardprodukter og tilpassede produkter. Vi skal dog understrege, at YourReebok-tilpassede produkter vil blive leveret adskilt fra ethvert andet produkt, du måtte have bestilt, og levering heraf varer op til ca. 4-6 uger. For detaljerede oplysninger. Kontrollér venligst leveringsfristen i dit land ved at klikke heri.

Reebok har inden for rimelighedens grænser ret til at foretage en opdeling af leveringer, således at du modtager de bestilte produkter så hurtigt som muligt. Der er ingen supplerende omkostninger forbundet med opdelte leverancer. Hvis du anmoder Reebok om at levere ordren i delleverancer, kan Reebok imidlertid pålægge dig ekstra leveringsomkostninger. Hver delordre vil udgøre en separat salgskontrakt. Hvis Reebok leverer en del for sent, eller hvis en del delordre er forkert, giver det dig ikke ret til at annullere den anden delordre.

Hvis Reebok inden indgåelse af salgskontrakten opdager, at Reebok ikke længere kan levere de bestilte standardprodukter, kan du tilbydes et tilsvarende produkt med hensyn til kvalitet, pris og funktion. Du er ikke forpligtet til at acceptere erstatningsproduktet. Du kan returnere det, hvis du ønsker det, inden 30 dage for Reebok’ regning (din ret til at hæve købet eller returnere varen påvirkes naturligvis ikke heraf).

Hvis det usandsynlige skulle ske, at Reebok, efter at have indgået salgskontrakten, ikke kan levere de bestilte produkter og ikke er ansvarlig for denne situation, har Reebok ret til at opsige salgskontrakten. Reebok vil naturligvis straks underrette dig herom og refundere enhver foretaget betaling.

2.13 Returnering af produkter

Hvis du ikke er helt tilfreds med din ordre, har du ret til at annullere den. Du har med andre ord ret til at returnere standardprodukterne som anført nedenfor, og vi skal sørge for, at du bliver refunderet. Du skal blot følge de anvisninger, der er forklaret i nedenstående afsnit:

Du kan i henhold til bestemmelserne i disse salgsvilkår returnere modtagne standardprodukter uden at angive nogen årsag senest 30 dage efter, at du har modtaget standardprodukterne. Hvis du ønsker at hæve salgskontrakten med adidas, returnerer du blot standardprodukterne til os.. Derudover kan du bruge den medfølgende Ophævningsformular(valgfrit). I alle tilfælde (med eller uden Ophævningsformular), skal dufølge vejledningen i afsnit 2.14 nedenfor.

Hvis returneringen ligger uden for denne periode, eller hvis varen har været brugt, skadet eller ikke i originalemballagen, kan Reebok ikke acceptere returnerede varer og ikke foretage en refusion. Returnering af tøj kan kun accepteres, hvis den originale etiket eller påsatte mærkat ikke er fjernet.

Bemærk, at der gælder særlige regler for tilpassede produkter (herunder YourReebok-produkter), da de netop er fremstillet præcist til dig. Dette betyder, at vi ikke kan acceptere returneringer, bortset fra i tilfælde af fremstillingsfejl. Hvis du har spørgsmål om returnering af defekte varer i forbindelse med tilpassede produkter, der er købt online på vores website, bedes du venligst kontakte vores kundeservice på 80 - 250 076 (Man-fre: 9.30-18.00) (eller e-mail. For spørgsmål om tilpassede produkter, der er købt i én af vores detailforretninger, bedes du venligst ringe til den forretning, hvor du foretog købet. Telefonnummeret er trykt bag på din kvittering.

Følg venligst anvisningerne på din følgeseddel. Samtlige returemballager skal afsendes ved anvendelse af returmærkatet fra fragtfirma eller en anden form for sporbar forsendelse. Vi kan ikke holdes ansvarlige for fejladresserede eller mistede forsendelser.

Returnering af produkterne sker for Reebok’ regning og risiko. Produkterne, der ikke må være brugt, skal være komplette, herunder deres originalemballage, så vidt det med rimelighed er muligt, og skal returneres til:

adidas International Trading B.V.
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Tyskland

I tilfælde af en gyldig returnering i henhold til disse købsvilkår vil Reebok refundere købsprisen og de leveringsomkostninger (såfremt hele ordren returneres), der er modtaget fra dig, senest 14 dage efter, at Reebok har modtaget en underretning fra dig om, at du ønsker at anvende din fortrydelsesret. Reebok er imidlertid kun forpligtet til at refundere dig efter modtagelse af de returnerede produkter.

Det tidsrum, hvor din returnering er i transit, ligger uden for vores kontrol. Vi skal dog, så snart vi modtager din returnering, behandle den hurtigst muligt. Vi har derfor brug for mindst 14 dage til at modtage og behandle din returnering. Selv om Reebok vil refundere pengene senest 2 dage efter behandling af din returnering, kan din bank eller dit kreditkortselskab have brug for ekstra tid til at behandle refusionen og overføre den til din konto. Vi vil underrette dig via e-mail, når vi har modtaget og behandlet det eller de returnerede produkter. Vi refunderer værdien af det samlede beløb for produktet eller produkterne. Refusioner vil ske med samme betalingsmåde som det oprindelige køb.

Hvis et standardprodukt returneres, og Reebok mener, at det er skadet på grund af en handling eller undladelse, som du kan holdes ansvarlig for, eller som på anden måde er sket for din regning og risiko, har Reebok ret til at fratrække det returnerede produkts fald i værdi som følge af denne skade fra det beløb, der skal refunderes til dig. Du kan undgå forpligtelsen til at modregne et produkts værdifald forårsaget af anvendelse ved ikke at anvende produktet og ved (så vidt det med rimelighed er muligt) at afstå fra enhver handling, der vil kunne indvirke negativt på produktets værdi.

2.14 Retningslinjer for returnering. Retningslinjer for returnering af standardprodukter:

Hver af disse ordrer ledsages af en returneringsformular og etiket. Følg venligst nedenstående anvisninger ved returnering af et produkt:

 • Sørg for, at du emballerer varen i dens originale emballage, herunder etiketter og påsat mærkat i tilfælde af tøjprodukter.
 • Anvend den medfølgende returneringsetiket til fremsendelse af pakken.
 • Udfyld returneringsformularens afsnit på din returneringsformular og læg den i pakken.
 • Du kan arrangere en gratis afhentning på UPS website. Dette kan også arrangeres telefonisk på nr.: 08457-877877.
 • Inden du ringer til fragtmanden, bedes du venligst have følgende oplysninger klar:
  • Dit kundenummer
  • Dit ordrenummer
  • Din afhentningsadresse
  • Dit telefonnummer
  • En foretrukken afhentningsdato

Hvis du har mistet dine returneringsdokumenter, kontakte din kundeservice på 80 - 250 076 (Man-fre: 9.30-18.00), så vi kan sende dig nye dokumenter

2.15 Returnering i forbindelse med tilpassede produkter

Som forklaret ovenfor, kan vi, idet tilpassede produkter (herunder YourReebok-produkter) er fremstillet præcist til dig, ikke acceptere returneringer, undtagen i tilfælde af fremstillingsfejl. Hvis dine tilpassede produkter er defekte, bedes du venligst kontakte vores kundeservice for returneringsanvisninger på 80 - 250 076 (Man-fre: 9.30-18.00) eller e-mail.

2.16 Ombytningspolitik

Reebok ombytter ikke produkter. Hvis du ønsker at ombytte et produkt, skal du returnere dit køb for at få det refunderet og afgive en ny ordre. Det er kun muligt at få refusion ved returnering, når returneringen sker i henhold til vores returneringspolitik.

2.17 Beskadigede eller defekte produkter

Kvalitet er altafgørende for Reebok. Vi tester grundigt samtlige vores produkter under realtidsforhold for at sikre, at de fuldt ud er i stand til at modstå de anvendelser, som de er designet til. Vores produkter er yderst sjældent beskadigede eller defekte. Bemærk venligst ligeledes, at Reebok er retligt forpligtet til sikre, at vores produkter er i overensstemmelse af salgskontrakten.

Returnerede produkter undersøges af Reebok’ kvalitetssikringsafdeling og returneres, hvis skaden er en følge af en fremstillingsfejl eller afvigelse i fremstillingsspecifikationerne. Vi forpligter os til fuldt ud at refundere omkostningerne i forbindelse med ethvert defekt produkt.

Hvis problemet skyldes andre årsager end materialekvaliteten eller samlingsprocessen, returneres det originale produkt til dig. Vi refunderer ikke produkter, der er:

 • opnået fra en anden kilde end websitet
 • beskadiget som følge af fejlanvendelse eller forsømmelighed (eksponering for kemikalier, kaustiske stoffer, åben ild, høj varme, en skarp genstand mv.)
 • Beskadiget som følge af fejlanvendelse, eller andre aktiviteter end det tilsigtede formål (anvendelse af løbesko som banesko eller vandrestøvler som arbejdsstøvler mv.)

Bemærk venligst, at den forventede levetid for et hvilket som helst Reebok-produkt afhænger af den person, der anvender produktet, anvendelsesbetingelserne og brugerens karakteristiske slidmønstre. Vores produkter, der er beskadiget ved normal slitage, eller som har overskrevet produktets rimelige levetid, byttes ikke.

Vores kundeservice står klar til at ajælpe dig. Tøv ikke med at kontakte os med din spørgsmål og kommentarer. Du kan kontakte os på nr. 80 - 250 076 (Man-fre: 9.30-18.00) eller e-mail.

3. Anvendelse af websitet

Læs venligst disse vilkår og betingelser for anvendelse af websitet (“Vilkår og betingelser for anvendelse af websitet”) omhyggeligt, inden du anvender dette website og Reebok-indhold på sociale mediers websites, herunder uden begrænsning Facebook og Twitter (sammen: websitet). Disse ‘Vilkår og betingelser for anvendelse af websitet" gælder for samtlige besøg og anvendelser af websitet, samt for indholdet (som defineret nedenfor), informationer, anbefalinger, produkter og tjenesteydelser, der leveres til dig på eller via websitet. Ved tilgang til og anvendelse af websitet giver du samtykke til disse "Vilkår og betingelser for anvendelse af websitet’ i deres helhed udover til enhver lov eller bestemmelse, der gælder for websitet og internettet. Hvis du ikke indvilger i disse "Vilkår og betingelser for anvendelse af websitet", bedes du venligst forlade det.

3.1 Websitets indhold

Hele indholdet, der figurerer eller vises på websitet, herunder, men ikke begrænset til, logoer, ikoner, varemærker, tekst, grafik, fotografier, billeder, film, lyd, illustrationer og software (indhold), ejes af adidas AG, dets tilknyttede selskaber, licensgivere eller indholdsudbydere. Samtlige elementer af websitet, inklusive, men ikke begrænset til, det generelle design og indhold, kan beskyttes med copyright, ideelle rettigheder, databaserettigheder, varemærke og anden lov, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder. Bortset fra, hvad der er udtrykkeligt tilladt i henhold til denne eller enhver anden aftale med Reebok, må ingen del eller intet element af websitet eller dets indhold kopieres eller videregives med noget som helst middel. Websitet, dets indhold og samtlige tilknyttede rettigheder skal forblive adidas AG’s, dets tilknyttede selskabers eller dets licensgiveres eksklusive ejendom, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

3.2 Copyright og varemærker

Copyright til alt indhold ejes af og forbliver ejet af adidas AG, dets tilknyttede selskaber eller dets licensgivere alt efter tilfældet. Bortset fra, hvad der ellers måtte være angivet i specifikke dokumenter på websitet, har du tilladelse til at se, afspille, udskrive og hente indhold, der er fundet på websitet, alene til personlige, orienterende og ikke-kommercielle formål. Du må ikke ændre noget materiale, og du må ikke kopiere, distribuere, videregive, vise, foretage, gengive, offentliggøre, give licens til, frembringe afledt arbejde ud fra, overføre eller sælge noget indhold. Du må ikke genanvende indhold uden først at have indhentet samtykke fra Reebok. For så vidt angår disse vilkår er anvendelsen af sådant indhold på et andet website eller i netværksforbundne computersystemer forbudt. Du må ikke fjerne anmærkninger om copyright, varemærke eller andre ejerskabsmeddelelser fra indhold, der er fundet på websitet.

Hvis du henter software (herunder, men ikke begrænset til, screensavers, smartphone-applikationer, ikoner, videoer og wallpapers) fra websitet, er softwaren, herunder enhver fil, ethvert billede, der er inkorporeret i eller generet af softwaren, og data, der ledsager softwaren (sammen softwaren) givet til dig i licens af Reebok. Reebok overfører ikke ejendomsretten til softwaren til dig. Du ejer det medie, hvorpå software registreres, men Reebok bevarer den fulde ejendomsret til softwaren og samtlige intellektuelle ejendomsrettigheder dertil. Du må ikke distribuere, sælge, dekompilere, omstrukturere, adskille eller på anden vis oversætte softwaren til et format, der kan læses af mennesker.

Samtlige varemærker, servicemærker, logoer og handelsnavne, der vises på produkter fra Reebok-Gruppen, produktemballage og/eller websitet, uanset om de er registreret eller ej (herunder, men ikke begrænset til: ordmærket "Reebok", logoet med de tre streger, trekløverlogoet, globen, mærket med de tre striber) (varemærkerne) forbliver adidas AG’s, dets tilknyttede selskabers eller dets licensgiveres (alt efter tilfældet) eksklusive ejendom og er beskyttet ved gældende varemærkelove og traktater. Du må ikke anvende, kopiere, gengive, offentliggøre, uploade, poste, videresende, distribuere eller ændre noget varemærke på nogen som helst måde, herunder ved annoncering eller offentliggørelse i forbindelse med distribution af materialer på websitet, uden forudgående, skriftligt samtykke fra Reebok. Anvendelsen af et hvilket som helst af varemærkerne på et hvilket som helst andet website eller i et netværksforbundet computersystem, for eksempel til lagring eller gengivelse af (en del af) websitet i et eksternt internet-website eller oprettelsen af links, hypertekst, links eller deep links mellem websitet og et hvilket som helst andet internet-website er forbudt uden udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Reebok.

3.3 Ansvarsfraskrivelse

Websitet og indholdet er gratis og leveres, som det er og uden nogen form for garanti. Oplysningerne på websitet er til generel orientering og skal ikke opfattes som rådgivning.

Reebok hverken erklærer eller garanterer, at oplysningerne og/eller faciliteter på websitet er præcise, fuldstændige eller aktuelle, eller at websitet eller serveren, der gør websitet tilgængeligt, er fri for vira eller andre skadelige komponenter. Reebok vil endvidere ikke tilvejebringe en specifik it-infrastruktur eller forbindelsesmulighed. Reebok kan som følge heraf hverken erklære eller garantere, at websitet ikke vil blive afbrudt, eller at det vil være fejlfrit. Reebok giver ingen garantier og fremsætter ingen erklæringer vedrørende anvendelsen af indholdet på websitet med hensyn til dets korrekthed, præcision, fyldestgørende beskaffenhed, anvendelighed, betimelighed, pålidelighed eller andet, - i hvert tilfælde i det yderste omfang, der er tilladt ved gældende lov.

3.4 Ansvarsbegrænsning

Anvendelse af websitet sker for din egen risiko. Hverken Reebok, eller dets ansatte, funktionærer, direktører eller agenter eller tredjemand, der er involveret i oprettelse, frembringelse eller levering af websitet, vil kunne holdes ansvarlige for direkte, indirekte, specielle, følgeskader eller andre skader, der følger af anvendelsen af, eller manglende mulighed for at anvende, indholdet på websitet, herunder skader forårsaget af vira eller enhver ukorrekthed eller ufuldstændighed for oplysningerne på websitet, eller produkternes ydeevne eller andet, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med anvendelsen af disse vilkår og betingelser for anvendelse af websitet, også selv om Reebok måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

3.5 Links til tredjeparter

For din bekvemmelighed og for at forbedre anvendelsen af websitet kan der fra tid til anden tilvejebringes links til websites, der ejes og kontrolleres af tredjemand. Disse links fører dig uden for Reebok’ service og væk fra websitet og er uden for Reebok’ kontrol. Disse links omfatter links til partnere, der kan anvende varemærkerne som en del af en fælles branding-aftale. De websites, som du kan linke til, har deres egne særskilte vilkår og betingelser samt egen politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Reebok hverken er eller kan holdes ansvarlig for disse websites’ indhold eller aktiviteter. Du besøger/tilgår som følge heraf disse websites helt på egen risiko.

Bemærk venligst, at disse andre websites kan sende deres egne cookies til brugerne, indsamle data eller anmode om personoplysninger, og det anbefales derfor, at du kontrollerer vilkårene for anvendelse og/eller politikken for beskyttelse af personlige oplysninger på disse websites, inden anvender dem.

3.6 Misbrug af websitet

Du må ikke anvende websitet til at opslå eller videresende brugergenereret indhold af nogen art (som defineret nedenfor), der krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, eller som er truende, falsk, vildledende, bagtalerisk, krænker privatlivets fred, obskønt, pornografisk, groft, diskriminerende, illegalt, eller som kan udgøre eller anspore til adfærd, der vil kunne anses som en lovovertrædelse, krænke tredjemands rettigheder, eller som ellers vil kunne medføre erstatningsansvar eller overtræde love. Reebok kan til enhver tid og efter eget skøn nægte dig adgang til websitet i situationer, hvor Reebok mener, at din anvendelse af websitet strider mod et hvilket som helst eller en hvilken som helst af disse vilkår og betingelser for anvendelse af websitet og/eller gældende lov.

Du må endvidere ikke anvende websitet til annoncering eller kundehvervning.

3.7 Brugergenereret indhold

Samtlige meninger, bemærkninger, kommentarer, artwork, grafik, fotografier, links, spørgsmål, forslag, informationer, videoer og andet materiale, som du eller andre brugere af websitet lægger ud på websitet eller videresender ved anvendelse af websitet (brugergenereret indhold) vil blive anset for ikke-fortrolige og ikke ophavsretligt beskyttede. I overensstemmelse hermed har Reebok en ikke-eksklusiv, afgiftsfri ret til at anvende, kopiere, distribuere og videregive ethvert brugergenereret indhold til tredjemand i et hvilket som helst medie og internationalt (tildeling af licens). Vi anerkender og er indforståede med, at Reebok kun handler som en passiv kanal for distribution af brugergenereret indhold og hverken er ansvarlig eller kan pålægges erstatning over for dig eller tredjemand for indholdet eller korrektheden af brugergenereret indhold. Reebok vil ikke kontinuerligt overvåge brugergenereret indhold, du har offentliggjort, eller moderation mellem brugere, og Reebok vil heller ikke være forpligtet hertil. Du anerkender og indvilger i, uden begrænsning af den generelle rækkevidde af ovenstående, at enhver bemærkning, mening, kommentar, ethvert forslag og anden information, der er udtrykt eller indbefattet i det brugergenererede indhold, ikke nødvendigvis repræsenterer Reebok’. Enhver anvendelse fra din side af brugergenereret indhold sker fuldt ud for egen risiko. Du erklærer og garanterer, at ethvert brugergenereret indhold, der postes eller videresendes af dig, stammer fra dig og ikke er en kopi af tredjemands arbejde eller på anden måde krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, ret til beskyttelse af personlige oplysninger eller personlige rettigheder og ikke indeholder bagtaleriske eller nedsættende erklæringer. Du erklærer og garanterer endvidere, at du er bemyndiget til at meddele licens, som anført i dette afsnit. Du indvilger i at godtgøre og holde Reebok og dets tilknyttede selskaber skadesløse i forhold til enhver omkostning, udgift, ethvert tab og erstatningsansvar, der pådrages eller afholdes af Reebok eller dets tilknyttede selskaber i forbindelse med brugergenereret indhold, du har lagt ud eller videresendt, eller anden anvendelse fra din side af websitet.

Reebok forbeholder sig ret efter eget skøn til at blokere eller fjerne (det være sig helt eller delvist) ethvert brugergenereret indhold, du har postet eller videresendt, og som ifølge Reebok ikke er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for anvendelse af websitet (herunder materialer, der krænker eller kan krænke tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til privatlivets fred eller personlige rettigheder), eller som i øvrigt ikke kan accepteres af Reebok.

Du indvilger i øjeblikkeligt at underrette Reebok skriftligt (se kontaktoplysninger nedenfor under Sådan kontakter du os) om ethvert brugergeneret indhold (eller andet indhold), der er i strid med disse vilkår og betingelser for anvendelse af websitet. Du indvilger i at give Reebok tilstrækkelige oplysninger til undersøgelse af, hvorvidt et sådant brugergenereret indhold (eller andet indhold) er i strid med disse vilkår og betingelser for anvendelse af websitet. Reebok indvilger i at undersøge en sådan klage i god tro og vil iværksætte tiltag, som Reebok beslutter helt efter eget skøn. Reebok hverken garanterer eller erklærer, at et sådant brugergenereret indhold eller andet indhold (det være sig helt eller delvist) blokeres eller fjernes.

3.8 Uopfordrede ideer

Reebok opretholder politikken om ikke at gennemse eller acceptere uopfordrede indsendelser af ideer, opfindelser, design og/eller andet materiale, der er relateret til Reebok’ virksomhed (herunder, men ikke begrænset til, fodtøj, beklædning, sportsartikler og services), uanset om disse består af tekst, billeder, lyde, software, informationer eller andet (materialer) fra personer uden for Reebok. Du skal derfor ikke poste materialer på websitet eller sende disse til Reebok pr. e-mail eller på anden måde.

4. Diverse

4.1 Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til websitet eller Reebok’ vilkår og betingelser, eller hvis du, hvad der forhåbentligt ikke er tilfældet, ønsker at klage, må du endelig ikke tøve med at kontakte vores kundeservice på klikher. Du kan også, hvis du foretrækker at ringe, kontakte os på nr. 80 - 250 076 (Man-fre: 9.30-18.00). Du kan endelig også skrive til os vedrørende indgåelse af salgskontrakten eller opfyldelse heraf til følgende adresse:

Reebok Kundenservice
Postbus 57
6200 AB Maastricht
Holland

4.2 Prioriteter

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Reebok’ vilkår og betingelser og ethvert indhold i andre dele af websitet eller i links, har de vilkår og betingelser for Reebok, der er indeholdt i dette dokument, forrang.

4.3 Ændringer til Reebok’ vilkår og betingelser

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre disse vilkår og betingelser.

Anvendelsen af dette website såvel som enhver købsaftale, der er indgået mellem dig og os, vil være underlagt Reebok' vilkår og betingelser, der var gældende på det tidspunkt, hvor du afgav købsordren via websitet, eller på den dag, hvor du gennemså dette website.

Tjek venligst regelmæssigt, om Reebok' vilkår og betingelser er ændret. Versionen er anført med den nyeste ændringsdato nederst på siden.

4.4 Databeskyttelse

Reebok respekterer fuldt ud privatlivets fred for enhver person, der tilgår og anvender websitet. Der findes nærmere informationer om, hvordan vi anvender cookies, den type informationer, vi indsamler, hvordan og til hvilket formål vi anvender dine oplysninger og under hvilke omstændigheder vi videregiver disse, på vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og i vores Cookie-politik, der er inkorporeret i og udgør en del af disse vilkår.

Når du afgiver en ordre, indvilger du i og forstår, at vi kan indsamle, anvende, gemme og behandle dine persondata i henhold til vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

4.5 Udskillelse

Enhver bestemmelse i Reebok’ vilkår og betingelser skal anses separat og uafhængigt af andre bestemmelser. Hvis en bestemmelse anses for ikke-gældende, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for udskilt fra de øvrige bestemmelser, uden at dette indvirker på muligheden for håndhævelse af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser.

4.6 Underentreprise og tildeling

Reebok forbeholder sig ret til at indgå underentrepriser, overføre, tildele eller indgå nye aftaler i forhold til samtlige eller enhver af vores rettigheder og forpligtelser, forudsat at dine rettigheder i henhold til Reebok’ vilkår og betingelser ikke påvirkes. Du må ikke indgå aftale om underentreprise, tildele eller på anden måde overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Reebok’ vilkår og betingelser uden skriftligt samtykke fra Reebok.

4.7 Hændelser uden for rimelig kontrol

Reebok er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af eller overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til Reebok’ vilkår og betingelser, når forsinkelsen eller manglen skyldes enhver årsag, der ligger uden for Reebok' rimelige kontrol.

4.8 Lovvalg og værneting

Reebok’ vilkår og betingelser er underlag hollandsk lov.

Hollandsk lov finder anvendelse for salgskontrakten med undtagelse af FN’s konvention om internationale løsørekøb (CISG).

Du og Reebok accepterer hermed, at de hollandske domstole er enekompetente.

4.9 Oplysninger om gamle elektriske produkter og batterier

Hvis du køber et nyt elektrisk produkt, sørger vi for, at dit gamle elektriske produkt bliver genbrugt. Hvis du sender det til os, skal du sørge for, at du har betalt tilstrækkelig porto. Du kan også sende dine gamle elektriske produkter til genbrug ved at indlevere dem i enhver adidas- eller reebok-butik, hvis produktet svarer til det nyindkøbte produkt. Besøg webstedet for at se vores adresser.

Mange elektriske produkter kan repareres eller genbruges med omtanke for naturens ressourcer og miljøet.  Hvis du ikke genbruger, ender elektrisk udstyr på lossepladsen, hvor farlige stoffer kan lække og forårsage forurening af jord og vand, hvorved dyreliv og menneskers sundhed skades.

For at huske dig på, at gammelt elektrisk udstyr kan genbruges, er det nu mærket med et symbol, som viser en overstreget skraldespand. Smid ikke elektrisk udstyr (inkl. dem, som har symbolet med den overstregede skraldespand) i din skraldespand.

Nogle af de produkter, der sælges af adidas, indeholder batterier.

Batterier og genopladelige batterier, der indeholder farlige stoffer, er tydeligt mærket med symbolet med en overstreget skraldespand.  De kemiske betegnelser på de tilsvarende farlige stoffer kan være anført under symbolet med den overstregede skraldespand.  Der kan for eksempel være tale om (Pb) bly, (Cd) cadmium og (Hg) kviksølv.

Gamle batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.  Disse batterier kan gratis indleveres på genbrugsstationen eller i en forretning.  Du kan også returnere købte batterier og genopladelige batterier (uden enhederne) til os efter brug.  Sørg for, at du har betalt tilstrækkelig porto.